Poručite pakete i
OSTVARITE POPUSTE

AFRIČKA ŠLJIVA

BLUE - AŠ

STANDARD

1 kutija Afričke Šljive za 10 dana korišćenja.

CENA: 11 €
SILVER - AŠ

NOVO

3 kutije Afričke Šljive za mesec dana korišćenja.

CENA: 29.70 €
GOLD - AŠ

NOVO

6 kutija Afričke Šljive za 2 meseca korišćenja.

CENA: 52.80 €
FORTE AFRIČKA ŠLJIVA

BLUE

STANDARD

1 kutija FORTE Afričke Šljive za 10 dana korišćenja.

CENA: 14 €
SILVER

PROMO

3 kutije FORTE Afričke Šljive za mesec dana korišćenja.

CENA: 37.80 €
GOLD

NOVO

6 kutija FORTE Afričke Šljive za 2 meseca korišćenja.

CENA: 67.20 €