Seks je bolji i češći leti-zašto?

Seks je bolji i češći leti-zašto?

Seks i leto…dve najvažnije teme u životu svakog pojednica koje podižu našu temperaturu u ovom periodu godine. Ovo je vreme kada je takođe naš seksualni život najbogatiji u poređenju sa ostalim godišnjim dobima. Naučnici kažu da je ovaj fenomen proizvod pojačanog...